Piagam Pelanggan : Pengurusan Aduan

4.0 PENGURUSAN ADUAN

4.1 Pengurusan Aduan Di Bawah Tanggungjawab JKR

Tempoh tindakan diambil:

  • Akuan penerimaan aduan
1 hingga 3 hari
  • Maklumbalas aduan
7 hari
  • Penutupan aduan
45 hari

4.2 Pengurusan Aduan Bukan Di Bawah Tanggungjawab JKR (No Wrong Door Policy)

Tempoh tindakan diambil:

  • Akuan penerimaan aduan
1 hingga 3 hari
  • Maklumbalas aduan
7 hari